ZavarovanjePri zavarovanju etažne lastnine obstajata dve vrsti zavarovanj:


Zavarovanje skupnih delov in naprav stavbe, ki so v solastništvu vseh etažnih lastnikov in jih v imenu etažnih lastnikov zavaruje upravnik.


Zavarovanje posameznih delov, ki je v lasti posameznih lastnikov (stanovanja, poslovni prostori) z inštalacijami, napravami in pohištvom, ki ga zavarujejo lastniki sami in tako zavarujejo svojo lastnino.

ZAVAROVANJE

Zavarovanja skupnih delov in naprav stavb, za katera skrbi upravnik, in jih tudi zavaruje.

ZAVAROVANJE POSAMEZNIH DELOV
Za zavarovanje osebne lastnine, torej stanovanje in vse kar mu pripada, poskrbijo sami lastniki stanovanj.