SkladiSkladi so glavna podpora pri izvedbi in zato pomemben dejavnik pri vzdrževanje stavbe.


Najpomembnejši je Rezervni sklad, ki omogoča redno vzdrževanje skupnih delov stavbe in brezhibno delovanje skupnih naprav, ter omogoča tudi izboljšave same stavbe (izolacija strehe, izolacija fasade itd.)


Ker prihaja tudi na stavbah, ki po zakonu še ne potrebujejo rezervnega sklada, do okvar na skupnih napravah in ker se garancije izvajalcev zaključujejo ali pa jih zaradi stečajev in likvidacij izvajalcev ni mogoče uveljavljati predlagamo, da se oblikuje rezervni sklad tudi za stavbe, ki so stare manj kot 10 let.

Zato predlagamo:

- Za nove stavbe takojšnja vplačila v rezervni sklad ( vsaj 0,10 EUR/m2)

- Za starejše stavbe od deset let pa povišanje vplačila v rezervni sklad vsaj pet let ali več pred načrtovano večjo investicijo na stavbi, vsaj tri leta ali več pred načrtovano srednjo cenovno investicijo, in vsaj dve leti pred cenovno manjšo investicijo. (Višina izračuna vplačila glede na plan vzdrževanja stavbe in višino ponudb)

REZERVNI SKLAD

Rezervni sklad je obvezen in se oblikuje z vplačili mesečnih prispevkov etažnih lastnikov.

OSTALI SKLADI

Vsi skladi, ki ji za potrebe financiranja vzdrževanja in urejanja nepremičnine oblikujejo sami etažni lastniki s sklepi.

NAJEMNINA HIŠNIŠKIH STANOVANJ IN SKUPNIH PROSTOROV

Zagotavljanja dodatnih sredstev za vzdrževanje stavbe z oddajo praznih prostorov.