Delitev stroškov

Delitev stroškov v večstanovanjskih stavbah z etažnimi lastniki določa Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 60/09), ki je bil od izzida leta 2009 dvakrat spremenjen in dopolnjen  - 87/11 in 85/13). Pravilnik natančno določa dolžnosti etažnih lastnikov sporočati spremembe števila oseb v stanovanjskih enotah na predpisanem obrazcu.

Hkrati pa obe spremembi in dopolnitvi še bolj natančno določajo načine delitve stroškov. Če vam določila niso povsem jasna, z zaupanjem se obrnite na nas, z veseljem vam bomo pomagali razjasniti naše in vaše dolžnosti, ki jih tako pravilnik, kot tudi obe dopolnitvi določajo. 

RAZDELILNIK STROŠKOV

Vloga za prijavo / spremembo / odjavo razdelilnika stroškov na elektronski naslov