Pogosta vprašanja


Zakaj imam ta mesec višji račun za stanovanjske stroške, kot pretekli mesec?

Upravniki ne izdajamo klasičnih računov, na katerih bi stroške zaračunali, temveč mesečne razdelilnike stroškov, s katerimi v mesečnih obračunih razdelimo račune dobaviteljev (Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Energetika Ljubljana d.o.o., Snaga d.o.o, itd) med lastnike in najemnike. Od tod izvira tudi izraz razdelilnik stroškov. Tako je večina stroškov na razdelilniku le razdeljenih in ne zaračunanih, kot to velja za račun. Prihodki upravnika za opravljanje storitve upravljanja stavbe so določni v pogodbi o upravljanju in predstavljajo sorazmerno nizke zneske, glede na ostale stroške v razdelilniku.


Vzrokov za višji znesek stanovanjskih stroškov je lahko več. Eden izmed vzrokov je večja mesečna poraba (voda, energija) ali razna vzdrževalna dela oz. servisi,, deratizacije…. Vzrok za povišanje je pogosto v tem, da obratovalni stroški ( voda, ogrevanje, odvoz odpadkov…) vztrajno in počasi naraščajo. Na tovrstne podražitve, ter povečano porabo, pa upravnik nima vpliva.