Stanovanjska zadruga

Tomačevo Jarše "88",  z.o.o.

OSTALI SKLADI

 

Ker zakonska določila jasno določajo porabo sredstev rezervnega sklada, ostaja pa veliko število visokih stroškov, ki se pojavljajo in se ne smejo plačati iz zbranih sredstev rezervnega sklada, poznamo tudi sklade, ki so bili oblikovani in sprejeti s sklepi etažnih lastnikov.

 

Ti skladi so:

  • Investicijski sklad (investicijsko vzdrževanje)

  • Tekoči sklad (tekoče vzdrževanje)

  • Najemnina hišniških stanovanj in skupnih prostorov

 

Investicijski sklad (investicijsko vzdrževanje)

Investicijski sklad je namenjen večjim vzdrževalnim delom, ki se ne morejo črpati iz rezervnega sklada in je hkrati podpora rezervnemu skladu.

 

Tekoči sklad (tekoče vzdrževanje)

Tekoči sklad je namenjen tekočim mesečnim vzdrževalnim delom.

 

Najemnina hišniških stanovanj in skupnih prostorov

Zagotovitev dodatnih sredstev za vzdrževanje stavbe. Glej (Najemnina hišniških stanovanj in skupnih prostorov)