Stanovanjska zadruga

Tomačevo Jarše "88",  z.o.o.

Pomembne številke

 

Dežurne službe:

Plinarna:         01 588 94 64 ali 01 588 93 80

Vodovod:        01 433 60 34 ali 01 580 81 00

Kanalizacija:  01 780 75 30 ali 01 786 70 73

Elektro:           01 231 53 58                  

Energetika:   01 588 95 37 ali 01 588 90 00

 

Servisne službe:

Vododvodar: 041 633 365

Električar:     040 220 290

Energetik:     031 361 000

 

Center za obveščanje 112

Policija 113